CN 1 :

Cầu Lê Thanh Nghị phường Nhơn Bình , thành phố Quy Nhơn , tỉnh Bình Định